Phần mềm – công cụ

Upgrade firmware TFTP

Phần mềm VMS máy tính iVMS 4200

Phần mềm search và kích hoạt thiết bị

Phần mềm hỗ trợ từ xa – Ultra Viewer

Phần mềm Playback Hikvision_VSPlayer

Phần mềm cấu hình hàng loạt – Batch Config